Ultimate Preferans

Vektor Software

Igrajte Preferans sa ljudima na najvećoj društvenoj mreži na svetu.

Osvojite žetone i igrajte više. Budite najbolji i podelite rezultat sa prijateljima.

Igrajte se na Facebook-u
Screen

“Ultimate Preferans” je interaktivna online igra namenjema ljubiteljima preferansa, kako iskusnim igračima tako i početnicima.

Bilo kakvo nekorektno ponašanje igrača administrator će kazniti zabranom pristupa aplikaciji.


Kreiranje Igre

Igru je moguće kreirati “za Odmah” ili zakazati za određeni termin. Partija kreirana “za Odmah” počinje čim sednu sva tri igrača, a prikazuje se u listi igara na čekanju sve dok je igrač koji ju je kreirao ne otkaže ili se odjavi sa igrice.

Trajanje igre određuje vreme nakon kog je moguće prekinuti partiju, svođenjem, bez saglasnosti saigrača.

Tajmaut na potezu je vreme za koje igrač mora da odigra svoj potez kada je na njega red. Ukoliko to ne učini, sistem će odigrati umesto njega neki podrazumevani potez (npr. “Dalje” prilikom licitacije ili automatsko bacanje karte).

Minimalni/maksimalni rejting određuju opseg koji mora da zadovoljava igrač da bi učestvovao u partiji. Ukoliko se ne definišu, ne postoji ograničenje i svako moze da se prijavi za tu partiju.

Polja Prvi/Drugi igrač služe za rezervaciju mesta izabranim igračima.


Žetoni i štek

Žetoni i štek služe za plaćanje partija, pri čemu cena partije zavisi od broja bula. Vrednost žetona i šteka je ista.

Žetoni se jedino mogu dobiti na poklon od “Ultimate preferans” aplikacije i to prilikom prvog logovanja (1000 žetona), logovanjem na dnevnom nivou i kao nagrada za prvo, drugo i trece mesto na kraju meseca. Suma žetona koja se dobija dnevno zavisi od kontinuiteta logovanja korisnika - prvog dana 40, drugog 50, trećeg 60, četvrtog 70, svakog narednog 100.

Maksimalan broj žetona jednog korisnika je 500 (izuzetak je broj žetona koji svaki korisnik dobija na početku).

Štek se može dopuniti jedino kupovinom žetona.

Plaćanje partija se vrši automatskim oduzimanjem određenog broja žetona, a kada korisnik ostane bez njih onda se uzima iz šteka.

Partija

Ukoliko se igrač ne pojavi na početak zakane partije, partija se otkazuje, a igračima koji su se pojavili vraćaju se oduzeti žetoni.

Svaki igrač ima pravo na jednu pauzu tokom partije.

Ako igrači pristanu da sporazumno prekinu partiju, vrši se svođenje partije podjednako za sve igrače.

Ukoliko neki igrač bezuslovno prekine partiju, vrši se svođenje partije na njegovu štetu (ostala dvojica se spuštaju za preostali broj bula).

Svaki igrač moze (ali ne mora) da dozvoli kibic posmatračima i saigraču koji ne prati tekuću ruku.

Rangiranje

Nakon završene partije u kojoj je odigrano više od 10 ruku vrši se osvežavanje dve rang liste: rang liste sortirane prema poenima i rang liste sortirane prema rejtingu.

Poeni se skupljaju na mesečnom nivou i zavise od: broja odigranih partija, kvaliteta protivnika i ostvarenog skora u odigranim partijama.

Rejting odslikava kvalitet igrača.

Da bi se sračunali poeni i rejting potrebno je prvo odrediti rejtinga partije (po igraču), a to se radi sledećom formulom: rejting partije = skor u partiji + prosečan rejting protivnika - rejting igrača

Ukoliko je rejting partije pozitivan onda on predstavlja i broj osvojenih poena u toj partiji i dodaje se poenima igrača za tekući mesec, a ukoliko je negativan onda igrač ne dobija dodatne poene.

Za razliku od poena koji su uvek pozitivni, rejting može biti i negativan. Dok ne odigra pet partija, rejting igrača je nula. Nakon odigrane pete partije rejting se sračunava kao srednja vrednost ostvarenih skorova u prethodnim partijama uvećan za srednju vrednost rejtinga protivnika u tim partijama. Od šeste partije pa nadalje rejting se izračunava kao zbir starog rejtinga i 4% rejtinga partije.Oops, our twitter feed is unavailable right now.  Follow us on Twitter